nl | fr | en

praktijkdomeinen

Administratief recht/ Rechtsbescherming tegen de overheid

De verschillende overheden in het land beschikken over een aantal machten waarmee zij rechtshandelingen kunnen stellen of beslissingen nemen, die een rechtstreekse impact kunnen hebben op de burger of een onderneming.

Daartegenover staat dat de burger in zijn relatie met de overheid beschikt over verschillende middelen om zijn ongenoegen over het overheidshandelen te uiten.

Zo kan de burger in sommige gevallen een overheidsbeslissing aanvechten bij een administratieve overheid. Deze vorm van rechtsbescherming betreft het zogenaamde administratief beroep en wordt gekenmerkt door het feit dat het wordt ingesteld bij een orgaan van het actief bestuur, dat geen rechtsprekende functie heeft. In sommige gevallen kan de burger zich wenden tot een ombudsman.
In andere gevallen kan de rechtszoekende zich wenden tot een onafhankelijk en onpartijdig rechterlijk orgaan, waarbij de rechten van de verdediging van de burger gewaarborgd zullen worden.Belangrijke rechtscolleges die bijdragen aan de rechtsbescherming tegen de overheid zijn het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Indien rechten gewaarborgd door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces en/of het recht op een effectieve rechtsbescherming door de Belgische overheid of de Belgische rechtscolleges niet werden nageleefd, behoort een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg) nog tot de mogelijkheden om genoegdoening te bekomen.

Advocatenkantoor RvB & Partners kan u in deze materies adviseren alsook bijstaan voor de administratieve en burgerlijke Belgische en Europese rechtscolleges.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)