nl | fr | en

praktijkdomeinen

Verkeers-, burgerlijk aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Sinds de wet van 25 juni 1992 is het verzekeringsrecht in een stroomversnelling gekomen. Het verzekeringsrecht is almaar technischer en complexer geworden. Naast de algemene regels van toepassing op zaakverzekeringen of aansprakelijkheidsverzekeringen, bestaan er specifieke regels voor de bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten.

De voorzichtige burger alsook de bedachtzame ondernemer zullen er baat bij hebben zich te verzekeren tegen de talrijke risico's die zich kunnen voordoen. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke risico's gedekt worden op basis van uw verzekeringspolis.

Wegens de complexiteit van de reglementering en de brede waaier aan bijzondere verzekeringscontracten, is een accuraat juridisch advies onontbeerlijk. Eveneens zal het van belang zijn dat u in geval van een betwisting op een standvastige wijze wordt verdedigd voor de Rechtbank.
Heeft u schade opgelopen of veroorzaakt in een verkeersongeval?

Wordt u gedagvaard voor de Politierechtbank wegens vermeende inbreuken op de verkeerswetgeving?

Oefent een verzekeringsmaatschappij een regresvordering op u uit wegens vastgestelde alcoholintoxicatie of dronkenschap?

Wenst u uw rechtstreekse vordering ten aanzien van de motorrijtuigenverzekeraar te doen gelden?

Wordt u geconfronteerd met een verzekeraar die weigert dekking te verlenen op basis van een brandverzekering (brandverzekering-zaakverzekering alsook de aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand) of polis gezinsaansprakelijkheidsverzekering?
Start u een onderneming op en wenst u zich te verzekeren voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Heeft u vragen bij een levensverzekering, een fondsenverzekering of een unit-linked-levensverzekering (tak 23 product)?

Bent u op zoek naar een advocaat die uw zaken kan behartigen voor de rechtbanken?

Advocatenkantoor RvB & Partners staat zowel burgers als ondernemingen bij met advies en bijstand in een procedure voor de Rechtbank, en treedt eveneens op voor verzekeringsinstellingen.

Advocatenkantoor RvB & Partners, uw keuze voor juridische zekerheid.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)