nl | fr | en

praktijkdomeinen

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is een uiterst complex praktijkdomein dat nauw aangrenst bij het commercieel recht.
Advocatenkantoor RvB & Partners biedt u een full service in alle facetten die de oprichting, werking, beƫindiging en voortzetting van een onderneming aanbelangen, al dan niet grensoverschrijdend.

Zo onder meer betreffende:

 • de louter contractuele samenwerkingsovereenkomsten (agentuur- en distributieovereenkomsten / franchising / licentieovereenkomsten)
 • de keuze van vennootschapsvorm en de oprichting (en openbaarmaking) van een vennootschap, al dan niet met beperkte aansprakelijkheid
 • de vertegenwoordiging van een vennootschap als bestuurder
 • de diverse conflictsituaties binnen vennootschappen
 • de aandeelhouders- en beheersovereenkomsten
 • de inbreng in/buiten kapitaal en de uitgifte van de daaraan corresponderende aandelen
 • de winstbewijzen / converteerbare obligaties
 • alle boekhoudkundige en fiscale aspecten
 • de inkoop van eigen aandelen / kruisparticipaties
 • de overdracht van aandelen / handelsfonds / bedrijfstak
 • de continuĆÆteit van een familiebedrijf
 • het statuut van commissaris / vereffenaar
 • de ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-vennootschap en het vennootschapsmisdrijf (huiszoeking / inbeslagname en deskundigenonderzoek) en misdrijven waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd (valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken - vennootschapsgeschriften / diefstal / afpersing / misbruik van vertrouwen / oplichting / heling / witwassen en bankbreuk)
 • de jaarrekeningrechtelijke voorschriften
 • de aangifte van de vennootschapsbelasting en de tarieven inzake de vennootschapsbelasting, maatregelen ter voorkoming van economische dubbele belasting (DBI-aftrek)
 • de rulingpraktijk
 • de herstructurering van vennootschapen
 • de fusies en splitsingen
 • de holdingtechnieken
 • de Europese NV
 • joint ventures
 • de economische samenwerkingsverbanden
 • de vereniging zonder winstoogmerk

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)