nl | fr | en

praktijkdomeinen

Verbintenisrecht / contractenrecht / commercieel recht

De juridische verbintenis is een rechtsband, krachtens welke een persoon, de schuldenaar, iets moet doen ten behoeve van een ander, de schuldeiser. Wat voor de schuldenaar een verbintenis uitmaakt, is voor de schuldeiser een schuldvordering.

Het algemeen verbintenisrecht blijft van toepassing op alle burgerlijke rechtsverhoudingen, behoudens afwijkende bijzondere bepalingen.
Daarnaast heeft de wetgever een juridisch kader geschapen voor een aantal gebruikelijke contracten, zoals bijvoorbeeld:

 • Koop-verkoop
 • Huurkoop (leasing)
 • Huur
 • Huur van diensten / aannemingscontracten
 • Lening (bruiklening / verbruiklening / hypothecaire lening / hypothecair krediet / consumentenkrediet)
 • Bewaargeving
 • Kanscontracten
 • Spel en weddenschap
 • Lijfrente
 • Lastgeving
 • Dading
 • Onroerende leasing
 • Franchising
 • Factoring
 • Concessie


Het recht tussen handelaars is onderworpen aan afwijkende (soepelere) rechtsregels, teneinde een dynamisch economisch verkeer mogelijk te maken.

Zo zal bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden een niet (tijdelijk) geprotesteerde factuur als bewijs kunnen dienen voor het bestaan van de rechtsverhouding tussen twee handelaars.

Aarzelt u best niet om tijdig contact op te nemen om u te laten adviseren of te laten bijstaan in een procedure voor de bevoegde rechtbank.
Advocatenkantoor RvB & Partners zal zich ten volle inspannen teneinde uw zaak tot een goed einde te brengen. Advocatenkantoor RvB & Partners, uw bijzondere overeenkomst voor kwaliteitsvolle dienstverlening.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)