nl | fr | en

praktijkdomeinen

Strafrecht

Het praktiseren van het strafrecht is duaal. De belangen van de dader staan tegenover de belangen van het slachtoffer.

Advocatenkantoor RvB & Partners heeft de expertise in huis om u in beide rechtsposities bij te staan.

Als dader wanneer u zich schuldig maakte aan een misdaad / wanbedrijf:

  • tegen eigendommen (diefstal / afpersing / vernieling, beschadiging, aanrichting van schade ...)
  • tegen personen (drugsdelicten / al dan niet opzettelijk doden / toebrengen van letsel / aantasting van de eerbaarheid van minderjarigen / bedelarij / mensenhandel / aanranding van de eer of de goede naam / belaging ...)
  • tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid (verkrachting / prostitutie / familieverlating / dubbel huwelijk ...)
  • tegen de openbare orde (weerspannigheid / smaad / zegelverbreking / belemmering / drukpersmisdrijven ...)
  • tegen de openbare veiligheid (criminele organisaties / bedreigingen / aanslag op personen of eigendommen / valse inlichtingen ...)
  • tegen de openbare trouw (namaking / valsheid in geschriften / aanmatiging van ambten / valse getuigenis en meineed ...).


Vandaag de dag zal ook de voorzichtig ondernemer echter beseffen dat ook hij geconfronteerd kan worden met bepaalde takken van het strafrecht. Zo gebeurt het dat zaakvoerders of bestuurders ook in persoon strafrechtelijk worden vervolgd voor bepaalde handelingen die zij verrichtten in het kader van hun beroepsuitoefening.

Ook naar aanleiding van een sociale inspectie gebeurt het dat strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen de werkgever of tegen zijn vertegenwoordigers, en dat zowel burgerlijke en administratiefrechtelijke straffen, alsook penale boeten worden opgelegd.

In het kader van het financieel en economisch strafrecht, en het sociaal strafrecht zijn wij uw vertrouwenspersoon, preventief, hetzij curatief.
Als slachtoffer wordt u geconfronteerd met een traumatische ervaring. Zowel binnen als buiten de muren van het advocatenkantoor vangen wij u graag op, strevend naar materiƫle / morele genoegdoening.

In beide rechtsposities heeft u recht op bijstand van een advocaat, dit vanaf het eerste verhoor, als dader, slachtoffer of getuige ...

Advocatenkantoor RvB & Partners behandelt uw dossier in de grootst mogelijke discretie, met respect voor uw situatie, in de aanval, hetzij in de verdediging.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)