nl | fr | en

praktijkdomeinen

Politierecht

Op 24 mij 1998 werd het Octopusakkoord in de Senaat ondertekend, dat op zijn beurt leidde tot de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst.

De hervorming werd doorgevoerd om de coherente en evenwaardige werking van de politiediensten te garanderen. De politiediensten worden thans georganiseerd en gestructureerd op het federale en het lokale (i.e. het gemeentelijke of meergemeentelijke) niveau, die gezamenlijk de geïntegreerde politiezorg verzekeren.

De hervorming en inplaatstelling van de politiediensten zorgde ervoor dat de rechtspositieregeling van de tewerkgestelde politieagenten fundamenteel werd gewijzigd. Een volledig nieuw wettelijk, organisatorisch en disciplinair (zoals de Tuchtwet van 13 mei 1999) kader trad in werking. Wel behield de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 haar belang.

Advocatenkantoor RvB & Partners volgt de juridische reglementering, rechtspraak en tucht op de voet op, en staat politieagenten bij met advies en verleent hen bijstand in (gerechtelijke) procedures, wanneer zij geconfronteerd worden met juridische problemen.

Dit opdat iedereen die betrokken is bij de werking van de politiezones zich kan richten op zijn belangrijke opdracht, met name het verzekeren van uw en onze veiligheid.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)