nl | fr | en

praktijkdomeinen

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft het recht dat verband houdt met de hoedanigheid, de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen.

Advocatenkantoor RvB & Partners is derhalve uw raadgever wanneer het verschil moet worden gemaakt in de volgende aangelegenheden:

  • afstamming (adoptie / erkenning en ontkenning van vaderschap / naamsverandering ...)
  • huwelijk (schijnhuwelijk ...) en echtscheiding (zie de aparte praktijkdomein "echtscheidingsrecht")
  • samenwonenden (dringende en voorlopige maatregelen / partneralimentatie / samenlevingscontracten / boedelverdelingen ...)
  • nationaliteit (nationaliteitsverklaring / naturalisatie / nationaliteitsverwerving via automatische toekenning)
  • jeugdzaken (ouderlijk gezag / verblijf van de kinderen / recht op persoonlijk contact voor de groothouders / het jeugdbeschermingsrecht / de afhandeling van schade / bijstand bij het vorderen lastens de minderjarige van alternatieve maatregelen en sancties / problematische opvoedingssituaties ...)
  • voorlopige bewindvoering / onbekwaamverklaring / verlengde minderjarigheid
  • collocatie (versus internering)
  • voogdij
  • erfrecht (erfenissen / schenkingen / successierechten / testamenten ...)
  • vreemdelingenrecht (asiel / gezinshereniging / regularisatie / medisch verblijfsrecht ...).

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)