nl | fr | en

praktijkdomeinen

Milieurecht en ruimtelijke ordening

Het milieurecht en de ruimtelijke ordening vertolkt een steeds belangrijkere rol in de huidige samenleving. De wetgeving is complex en wijzigt aan een sneltreintempo.

Nochtans kunnen beslissingen van de overheid een onmiddellijke en aanzienlijke impact hebben, zowel voor uw bedrijf als voor uw privé-eigendommen. Bovendien zijn de verjaringstermijnen om uw rechten als entrepreneur of particulier te beschermen voor de bevoegde rechtscolleges, vaak bijzonder kort.

Wenst u beroep aan te tekenen tegen een bouwvergunning, en u vreest als buurtbewoner schade te zullen ondervinden van de geplande bouwwerken?

U wenst een landbouwgrond te verkavelen, maar wenst geadviseerd te worden over de reglementeringen en procedures?

U wenst verbouwingen uit te voeren, doch vreest dat dit in strijd is met bepaalde erfdienstbaarheden?

Bedreigt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of uitvoeringsplan het verder functioneren van uw onderneming?

Wenst u geïnformeerd te worden over uw recht van voorkoop?

Dreigt uw privéperceel of vakantiewoning onteigend te worden?

Wordt u vervolgd wegens het plegen van een vermeende inbreuk op de milieuwetgeving?

U wenst een bedrijf over te nemen doch uit een audit blijkt dat de bodem verontreinigd is?

U wenst een procedure te voeren voor de kortgedingrechter, de Raad voor vergunningsbetwistingen of de Raad van State?

Advocatenkantoor RvB & Partners is actief in deze praktijkdomeinen en biedt u hiervoor een zekere oplossing.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)