nl | fr | en

praktijkdomeinen

Huurrecht

Verhuurt u een woning of handelszaak en wordt u geconfronteerd met een huurder die de huurgelden niet (tijdig) betaalt, of achterstallen heeft betreffende de kosten? Heeft de huurder de inboedel van uw pand beschadigd?

Advocatenkantoor RvB & Partners kan u als verhuurder met hand en tand bijstaan om u van deze vervelende situatie te ontdoen.
Anderzijds heeft u als huurder het recht om een menswaardig leven te leiden. Dit impliceert een behoorlijke huisvesting en betekent dat de verhuurder gehouden is om bij naleving van de wooncode gestalte te geven aan dit grondrecht.

Advocatenkantoor RvB & Partners verdedigt zowel verhuurders als huurders.

Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een overeenkomst op maat. Op die manier is het mogelijk om heel wat problemen achteraf te voorkomen. Doorgaans wordt immers teruggekoppeld op wat partijen contractueel hadden afgesproken. Daarbij dient bovendien rekening gehouden te worden dat sommige wettelijke bepalingen van dwingend recht zijn of zelfs van openbare orde...

De woninghuur is een onderdeel van het huurrecht. Advocatenkantoor RvB & Partners kan u echter eveneens bijstaan bij problemen in verband met:

 • het gemene huurrecht
 • de handelshuur
 • de pachtwetgeving
 • het recht van opstal.

Veelal hebben deze zaken betrekking op een of meerdere van de volgende vraagstukken:
 • een vordering tot ontbinding van de huur
 • de herziening van de basishuurprijs
 • de indexatie
 • de kosten en lasten
 • de onroerende voorheffing
 • de verlenging van huur wegens buitengewone omstandigheden
 • de plaatsbeschrijving / expertise deskundige / plaatsbezoek
 • de waarborg
 • de bezettingsvergoeding / wederverhuringsvergoeding
 • de uithuiszetting
 • de onderhuur
 • de overdracht van huur
 • de renovatiehuurovereenkomst
 • de huur van kantoor- en opslagruimte

Huur is goed, te huur is overdreven. Aarzelt u dus niet om tijdig bij ons informatie in te winnen, zo u dat wenst!

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)