nl | fr | en

praktijkdomeinen

Echtscheidingsrecht


Het echtscheidingsrecht herbergt bij uitstek een rits aan mogelijkheden de hand te houden aan uw dossier. Daaraan heeft de Echtscheidingswet van 2007 niets veranderd.
Zo bleven er twee gronden tot echtscheiding bestaan:

-de echtscheiding door onderlinge toestemming
-de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

(foutief gedrag / feitelijke scheiding (6 maanden / 1 jaar) / herhaald verzoek (3 maanden)
Wel werd het recht op echtscheiding geĆÆnstitutionaliseerd in een procedure op eenzijdig verzoek. Niemand verplicht u nog vandaag om tegen uw zin gehuwd te blijven ...
De piste van het noodzakelijk leveren van het bewijs van een fout van een der echtgenoten werd verlaten. Enkel bij de alimentatierechtelijke gevolgen leidt de aangevoerde (zware) fout nog eventueel, bij wijze van burgerlijke sanctie, tot een eventuele uitsluiting van het recht op alimentatie.
Derhalve hanteren wij een versneld en gehumaniseerd echtscheidingsrecht. Een onderhandelde echtscheiding is de norm geworden.
Advocatenkantoor RvB & Partners werkt in dit rechtsgebied volgens een geheel eigen en persoonsgerichte aanpak, essentieel gebaseerd op vertrouwen.
Wij zijn ons dan ook bewust van het vaak ingrijpend karakter van de te ondernemen acties bij, zo onder meer:

 • het beĆ«indigen van een verloving (de vraag of u aanspraak kan maken op een vergoeding of een herroeping van een schenking zijn hier aan de orde)
 • de keuze van huwelijkscontract
 • de wens om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen (het opzetten van een bemiddelings- en verzoeningsprocedure)
 • overspel, gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen tijdens het huwelijk
 • familieverlating / verdwijningen
 • feitelijke scheiding en economische terugval
 • het dringend bekomen van maatregelen (aparte woonst / contactverbod / verblijf van de kinderen / onderhoudsbijdrage en onderhoudsgeld / vermogensrechtelijk ...) in afwachting van de echtscheiding
 • de opstart van een echtscheidingsprocedure
 • de scheiding van tafel en bed
 • het nastreven van alimentatieovereenkomsten
 • vraagstukken m.b.t. het huwelijksvermogensrecht, al dan niet gelinkt aan het erf- en vennootschapsrecht, het fiscaal recht en het sociaal zekerheidsrecht
 • de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk huwelijks- vermogen na echtscheiding
 • gewijzigde omstandigheden na de echtscheiding

En houden wij er aan uw in het slop gedraaide echtscheiding binnen een redelijke termijn af te ronden!

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)