nl | fr | en

praktijkdomeinen

Brouwerijcontracten

Brouwerijovereenkomsten liggen op het snijpunt van heel wat andere bijzondere overeenkomsten, waaruit voor de betrokken partijen vele verschillende verbintenissen kunnen ontstaan.

De (financiƫle) consequenties bij het partij worden bij een brouwerijcontract zijn divers.

De belangen van de respectievelijke actoren aan zet zijn even verscheiden. De brouwerij dient zich te verzekeren van een voortdurende afzet. De horeca-uitbater doet bij de start van zijn activiteit belangrijke investeringen, terwijl financiƫle instellingen in het algemeen weigerachtig staan om krediet te verschaffen.

Het inwinnen van juridisch advies voorafgaand aan het onderhandelen van zulk een overeenkomst is aangewezen.

Meerdere varianten zijn mogelijk: de zuivere brouwerijovereenkomst, een handelshuur- en brouwerijovereenkomst of een concessie- en brouwerijovereenkomst.

Verschillende rechtsaspecten kunnen aan bod komen:

  • overname van handelsfonds en derdemedeplichtigheid aan contractbreuk
  • handelshuur
  • franchising
  • bruikleen
  • exclusiviteitsbedingen (drankafname)
  • minimumverplichtingen
  • contractuele wanprestatie en schadebedingen
  • borgstelling


De voorzichtige entrepreneur weet echter dat er nog meer hinderpalen op zijn weg kunnen liggen ...

Zo is in de brouwerijsector de impact van het EG- mededingingsrecht de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De wijzigingen hebben bijvoorbeeld tot gevolg dat ook zuiver economische factoren een rol kunnen vertolken bij de beoordeling van de geldigheid van een exclusieve drankafname overeenkomst. Bij deze problematiek zal bijgevolg ook een doorgedreven economische analyse onontbeerlijk zijn.

Advocatenkantoor RvB & Partners loodst u veilig naar een evenwichtig contract, en gooit alles in de strijd wanneer schadebeperking aan de orde is.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)