nl | fr | en

praktijkdomeinen

Bouwrecht en aannemingsrecht

Het bouwrecht kent ontelbare facetten.

Nog voordat de eerste steen is gelegd, dienen zich al vragen op betreffende ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, milieuvergunningen, bodemsanering, afvalstoffen, natuurbehoud, bossen, landschapszorg, monumentenbescherming, grondwater, archeologisch patrimonium, duinen,...

Daarnaast is het mogelijk dat zich reeds in de aanvangsfase problemen voordoen van administratief recht, zoals de reglementering inzake overheidsopdrachten, onteigening, sociale huisvesting, leegstand en verwaarlozing, publiek-private samenwerking (PPS), bouwen en wegen, kabels en leidingen, openbaar en privaat domein, bouwen en water,...

De dag van vandaag vertolkt bovendien het energierecht een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Zo kunnen er vragen rijzen over de aansluiting op het electriciteitsnet en de aardgasnetten. Een zeer actueel onderwerp betreft de subsidies en de andere fiscale instrumenten die het aanvatten van bouwwerken financieel interessant kunnen maken.

Ook het zakenrecht is belangrijk in het bouwrecht. Zo dienen zich vraagstukken aan over het onderscheid der goederen, het eigendomsrecht, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht, mede-eigendom, overdracht van onroerende zakelijke rechten,...
Tevens zullen een aantal contracten moeten worden opgesteld, zoals:

  • De architectenovereenkomst
  • De bouwovereenkomst
  • Het optiecontract
  • Onder- en nevenaanneming
  • De promotieovereenkomst
  • Contract met de veiligheidsco√∂rdinator
  • Contact met het controleorganisme
  • Contract met de ingenieur en het studiebureau
  • Contract met de projectmanager,...


Tegenwoordig wint ook de consumentenbescherming in het bouwrecht aan belang. Zo zal niet alleen de Woningbouwwet maar ook de Wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consument zijn invloed hebben.

Ook het vennootschapsrecht en het notarieel recht (de onderhandse verkoopovereenkomst versus de authentieke akte) zijn niet meer weg te denken uit het bouwrecht. Zo wordt in de bouwsector om diverse redenen soms gebruik gemaakt van een tijdelijke vennootschap.

De voorzichtige particulier weet dat de Staat het recht heeft een graantje mee te pikken in dit proces. Wat zal u verschuldigd zijn aan BTW, registratierechten, schenkings- en successierechten, inkomstenbelastingen, onroerende inkomsten belastbaar in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners?

Wist u dat u in bepaalde omstandigheden als opdrachtgever van bouwwerken aansprakelijk gesteld kan worden voor fiscale en RSZ-schulden van een aannemer met fiscale en/of sociale schulden?

Hoe wapent u zich het best daartegen?

Wat te doen indien uw architect, ingenieur, studiebureau, controleorganisme, veiligheidscoördinator, aannemer, leverancier, projectmanager, promotor een fout heeft gemaakt waardoor u als bouwheer schade ondervindt?

Wat indien uw buur u aansprakelijk stelt wegens burenhinder omwille van de aanslepende werken?

Heeft u vragen omtrent de verzekering van uw bouwwerken (verzekering Alle Bouwplaats-Risico's en/of de controleverzekering of de verzekering "tienjarige aansprakelijkheid")? Heeft uw aannemer een professionele aansprakelijkheidsverzekering?

Het hoeft geen betoog dat in dit lappendeken van complexe rechtsregels, een accuraat advies en gedegen bijstand in een procedure beter te vroeg dan te laat kan worden ingeroepen.

Advocatenkantoor RvB & Partners, rechtdoor in recht, steengoed in vastgoed.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)