nl | fr | en

praktijkdomeinen

Bancair recht / Beslagrecht

Advocatenkantoor RvB & Partners bouwde overheen de jaren een grondige expertise op inzake invorderingsdossiers op grond van kredietoverschrijding, leningen, roerende en onroerende beslagen, hypothecaire uitwinning, pandbeslag en pandverzilvering, uitwinning van borgen en medeschuldenaars ...

Tegenover de belangenbehartiging van kredietinstellingen en andere schuldeisers, staat deze van particulieren en ondernemingen tegen wie een bewarende maatregel werd genomen, hetzij een uitvoeringsprocedure werd opgestart.

Vermits wij in dergelijke dossiers geregeld beide bladen van de schaar doen krakelen, beschikken wij over de expertise om zowel de rechten en belangen van de kredietinstellingen en andere schuldeisers te verdedigen als die van particulieren en ondernemingen.

Graag informeren wij u verder op ons eerste consult.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)