nl | fr | en

praktijkdomeinen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een uiterst specifieke materie die op vele punten kan afwijken van het gemeen recht. De wetgeving evolueert voortdurend en is niet altijd even duidelijk. Bovendien is de rechtspraak niet altijd eenduidig.

De werkgever kan geconfronteerd worden met verschillende regels inzake individueel en/of collectief ontslag, beschermde werknemers, personeelslieden die misbruik maken van e-mail en internet.

Het ontslagrecht is een complexe aangelegenheid. Ontslagbeslissingen hebben dikwijls aanzienlijke financiële consequenties.
Ook naar de verschillende overheden in België toe dienen talloze regels te worden gerespecteerd.

Bij een sociale inspectie blijkt dat het arbeidsreglement verouderd is. Bovendien worden de zelfstandige consultants geherkwalificeerd tot werknemers. Niet zelden worden administratieve en zelfs strafrechtelijke boetes opgelegd bij de niet correcte naleving van alle regels.

Hoe wapent u zich als voorzichtige werkgever of werknemer het beste tegen alle mogelijke problemen waarmee u kan geconfronteerd worden?

In de materie van het sociaal recht is een doorgedreven specialisatie de dag van vandaag onontbeerlijk.

Advocatenkantoor RvB & Partners is actief in alle domeinen van het sociaal recht, onder meer.

 • arbeidsovereenkomsten voor bedienden en arbeiders
 • handelsvertegenwoordigers
 • schijnzelfstandigheid
 • ontslagrecht (opzeggingen, dringende redenen, verbrekingen, werkverlating)
 • brugpensioenen, pseudo-brugpensioenen en cafetariaplannen
 • loon en flexibele beloningstechnieken, bonussen, werknemersparticipatie, onkostenvergoedingen
 • deeltijdse arbeid
 • tijdskrediet, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en alle andere vormen van schorsing
 • arbeidstijdregeling, nieuwe arbeidstijdregelingen, flexibele tewerkstelling
 • welzijn op het werk
 • anti-pestwet
 • bescherming tegen discriminatie
 • ICT op de werkvloer, camerabewaking, controle van internet en e-mailgebruik
 • outplacement
 • aanvullende pensioenen en groepsverzekering
 • collectieve arbeidsovereenkomsten
 • sociale verkiezingen
 • ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk en syndicale delegatie
 • herstructurering van onderneming
 • meervoudig en collectief ontslag
 • sluiting van onderneming en outsourcing
 • overgang van onderneming en personeel
 • conflicten met de RSZ en de RSVZ
 • sociale inspecties
 • DIMONA en LIMOSA
 • sociaal strafrecht
 • het sociaal statuut van de zelfstandige
 • loonoptimalisatie bij internationale tewerkstelling
 • expatstatuten (sociale zekerheidsrecht en fiscale optimalisaties voor buitenlandse kaderleden)
 • (internationale) detachering en simultane tewerkstelling
 • arbeidsvergunningen, arbeidskaarten en beroepskaarten
 • immigratie, verblijfs- en nationaliteitsvraagstukken

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)