nl | fr | en

Disclaimer

Klik hier om onze privacy policy te raadplegen
Beste bezoeker,

Advocatenkantoor RvB & Partners dankt u voor het bezoeken van onze website en uw interesse in ons kantoor. Advocatenkantoor RvB & Partners stelt u gratis informatie op de website ter beschikking, die op regelmatige wijze wordt bijgewerkt. Advocatenkantoor RvB & Partners biedt u deze website (http://www.rvbadvocaten.com) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website www.rvbadvocaten.com en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Advocatenkantoor RvB & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Onze website heeft enkel de bedoeling u bepaalde informatie te verstrekken over ons kantoor en zijn werking onder de vorm van basisinformatie. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Voor het vervolledigen van die informatie dient u ons kantoor zelf te contacteren. Als u twijfelt aan de weergegeven informatie of gegevens kunt u ons steeds contacteren. Wij zullen u dan de correcte informatie verschaffen.

Op deze website zijn eventueel ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie. Advocatenkantoor RvB & Partners neemt geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links, noch kan een link beschouwd worden als enige ondersteuning of goedkeuring door het kantoor van de op de link vermelde informatie, noch is de informatie op die link aan het kantoor tegenstelbaar. Advocatenkantoor RvB & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd.

Advocatenkantoor RvB & Partners behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)